به کجا چنین شتابان...

چه ساده با گريستن خويش زنده مي شويم و در ميان گريستن مي ميريم و معنايي مي سازيم به نام زندگی!

آرزو کردم...

صفائی بود دیشب با خیالت خلوت ما را

ولی من باز پنهانی ترا هم آرزو کردم

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:45  توسط وحيد  | 

هر روز برايت رويايي باشد در دست نه دوردست...

ﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪﻱ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺯﻳﺒﺎیی ﺳﺖ

ﻭ ﻧﻪ ﺳﻴﺎهی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺯﺷتی

ﮐﻔﻦ ﺳﻔﻴﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﮐﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ داشتنی ﺍﺳﺖ

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻗﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ به مظهرش...

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮی ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ﮔﻼﻳﻪ ﮐنی...

ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯ ﻭ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎیت ﺭﺍ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺵ...

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ نمی شود ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ی ﻓﮑﺮﺵ، ﺷﺮﻳﻒ نمی شود  ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ی ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧمی گردد ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﮑﺶ.

هر روز برايت رويايي باشد در دست نه دوردست

 عشقي باشد در دل نه در سر

و دليلي باشد براي زندگي نه روز مره گي. 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ساعت 23:37  توسط وحيد  | 

از کاه کوه نسازیم

زن و شوهری می خواستند به دیدار دوستی بروند که در چند کیلومتری خانه ی آنها زندگی می کرد. در راه به یاد آوردند، باید از پلی قدیمی بگذرند که ایمن به نظر نمی رسید. با یادآوری این موضوع زن دچار تشویش و نگرانی شد و از شوهرش پرسید: "با آن پل چه کنیم؟ من نمی خواهم از روی آن بگذرم. قایقی هم در آنجا نیست که ما را به آن سوی رودخانه ببرد." مرد گفت: "آه، من به فکر این پل نبودم. به راستی این پل برای عبور خطرناک است. فکرش را بکن، ممکن است وقتی ما از روی آن عبور می کنیم، فرو بریزد و ما در رودخانه غرق شویم." زن ادامه داد: "یا فکرش را بکن، روی تخته ی پوسیده ای قدم بگذاری و پایت بشکند. در آن صورت چه کسی از من و بچه ها مراقبت خواهد کرد؟" مرد با وحشت گفت: "نمی دانم اگر پای من بشکند چه بر سر ما خواهد آمد؛ شاید از گرسنگی بمیریم." این گفت و گو همچنان ادامه داشت. زن و شوهر، هر دو نگران بودند و انواع بلاها و حوادث ناگواری را که ممکن بود برای آن ها پیش بیاید، تصور می کردند، تا سرانجام به پل رسیدند. اما در اوج ناباوری دیدند که پل جدیدی به جای پل قبلی ساخته شده است و به سلامت از آن عبور کردند!!!

نگذار موریانه ی نگرانی، بنای زندگی ات را ویران کند.

دیل کارنگی

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 13:30  توسط وحيد  | 

زنده بودن هر لحظه احتمالیست...

کودکی با پاهای برهنه بر روی برف ها استاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد…

زنی در حال عبور او را دید، او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت: مواظب خودت باش. کودک به چشم های زن خیره شد و پرسید: ببخشید خانم شما...

شما خدا هستید؟!!

زن لبخند زد و پاسخ داد: نه... من فقط یکی از بنده های خدا هستم.

کودک گفت: مطمئن بودم که با او نسبتی دارید...

براستی چه افتخاری بالاتر از اینکه ما با خدا نسبت داریم. انسان ها خدا نمی شوند، اما می توانند خداگونه شوند و انسان خداگونه، کارهای خدایی می کند. باید مهربان بود، باید عشق ورزید زیرا که زنده بودن هر لحظه احتمالیست...

بنده ای خدا را گفت : اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟ خدا گفت: شاید نوشته باشم: هر چه دعا کند...

التماس دعا.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۳ساعت 17:12  توسط وحيد  | 

جستجو

از جستجویی نافرجام می آیم که خود را گم کرده ام. از جستجویی که نمی دانم به کجا ختم خواهد شد. کوله باری نیست مرا جز دوری. دوری از که از خودم یا خود او؟

حال من گم شده ام  و تنها می دانم خدا مهربان است… زمزمه خواهم کرد همان طور که او از برایم مدام می گوید ( هیچ گاه برای پیدا شدن دیر نیست کافیست راهنما را بشناسیم)

خدایا
ببخش مرا که دلم گاه می گیرد و مأوایی جز تو ندارم که با وی در میان بگذارم

ببخش مرا که از خیلی چیزها آزرده می شوم و تنها به تو می گویم

ببخش مرا که توان شکر ندارم که آن همه خیر که به من بخشیدی را شکر گذارم

دلتنگ حدیث رفتنم من جا مانده‌ام شاید خواب بوده‌ام، شاید در واژه‌ها گم شده بودم

اما من تو را در همین واژه‌ها پیدا كرده‌ام تو آن حقیقت آشكاری هستی كه همیشه در خانه دلم جا داری و تو فراتر از همه كلماتی...

تا صبح قضا سهل و سهیلش به که باشد

تا شام قدر رجعت و میلش به که باشد

در بزم وصالش همه کس طالب دیدار

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد...

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 22:7  توسط وحيد  | 

تغییر باورها و عقاید...

با تغییر باورها و عقاید:

سرطان درمان می شود نه با دارو

ثروت ایجاد می شود نه با وام

آدم ها بهتر زندگی می کنند نه با عوامل بیرونی

...

زندگی در هر لحظه به واسطه باورها و افکار ما خلق می شود. در هر لحظه خودمان را بازآفرینی می کنیم. می توانیم اتفاقات دیگری را برای خودمان بوجود آوریم. می توانیم هدفمند زندگی کنیم. می توانیم شرایط گذشته را تکرار نکنیم و شرایط جدید را برای خودمان بوجود آوریم. افکار ما در هر لحظه فرکانس هایی را به جهان هستی ارسال می کند. این فرکانس ها توسط جهان به شرایط و اتفاقاتی تبدیل می شود و وارد زندگی مان می شوند. درست مانند حالتی که در مقابل کوه فریاد می زنیم و هر آنچه که گفته ایم  به سمت ما برمی گردد. یک کودک در بغل مادر خود احساسی بسیار خوب دارد.  یقینا به این دلیل است که مادر با عشق خالص و ناب خود به کودک، انرژی خود را به او منتقل نموده و با بغل کردن کودک، وی را در فضای انرژی مثبت خود قرار می‏ دهد.

می توانیم افکار جدیدی داشته باشیم احساسات جدیدی داشته باشیم کنترل بهتری روی افکارمان داشته باشیم.

خوشبختی، ثروت و سلامتی مانند اکسیژن اطراف ما وجود دارد. همیشه هست همیشه بوه همانطور که ما هیچ وقت نگران نفس کشیدن نیستیم. معمولا اکسیژن را ذخیره نمی کنیم تا در آینده از آن استفاده کنیم برای نفس کشیدن. اگر باورهایمان را عوض کنیم دیگر نگران چیزی نیستیم ثروت و ... اگر باورهایمان را نسبت به زندگی تغییر دهیم هر روز در زندگی برای ما معجزه رخ می دهد. اولین باری که این حس را تجربه کنیم  به یقین از خوشحالی اشک از چشمانمان جاری می شود. امیدمان بیشتر می شود و قادر به انجام کارهای خارق العاده می شویم.

خودمان را باور کنیم توانایی هایمان را باور کنیم قوانین جهان هستی را باور کنیم و مهم تر از همه، قدرت خداوند را باور کنیم و باور کنیم که خداوند همین نزدیکی هاست و زودتر از آنچه فکر کنیم به ما پاسخ خواهد داد. کافیست درخواست کنیم و به پاسخ دادنش ایمان داشته باشیم.

در صورتی که شور و شوق داشته باشیم، این موضوع همیشه یک نقطه شروع مناسب تلقی خواهد شد.

 و ما أصـبکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم

تمامی گرفتاری ها و مشکلات زندگی آدمیان، نتیجه عملکرد و دستاورد خود آنان است.

با آرزوی بهترین ها. پایان.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 6:13  توسط وحيد  | 

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست...

از صدای گذر آب چنان می فهمم 
تندتر از آب روان 
عمر گران می گذرد 
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست... 

اگر امروز نتوانید احساس خوشی کنید چرا فکر می کنید فردا می توانید؟!

"کن کیز"

+ نوشته شده در  شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 21:50  توسط وحيد  | 

قرآن، اعجازی که کم به سراغش می رویم...

اگر یک نظر اجمالى به تاریخ داشته و عملکرد افراد و اجتماعات بشرى را در این راستا ارزیابى کنیم، متوجه خواهیم شد که انسان ها غالباً براى رسیدن به اصل آرامش و امنیت روحى و روانى راه هاى گوناگون و متعددى را رفته و آزمایش کرده اند به هر کارى دست زده و گاهی صحنه هاى غم انگیزى را به وجود آورده اند.

ما اعتقاد داریم که قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت گر آسمانى، نسخه منحصر به فردى است که مى تواند داروى التیام بخش و شفادهنده امراض گوناگون از جمله اضطراب، نگرانى و ناامنى هاى روحى و روانى انسان ها را با کمترین هزینه، در دسترس آنان قرار دهد. دقت و تأمل در آیات قران کریم و آموزه هاى بى بدیل آن که مشتمل بر معارف والاى الهى، زیباترین و شایسته ترین گواه مطلب فوق است.

امام على (علیه السلام) مى فرمایند: «قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست و از نور آن شفا و بهبودى خواهید که شفاى سینه هاى بیمار است» در جاى دیگرى مى فرمایند: «بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشته است شفا دهنده دردهاى شما و سامان دهنده امور فردى و اجتماعى شما است.» از رسول گرامى اسلام نیز نقل شده است که: «قرآن، شفاى هر دردى است، امراض تان را با صدقه مداوا کرده و از قرآن شفاى خود را بخواهید.»

در قرآن کریم، اصول، راهکار و آموزه هاى فراوانى وجود دارد که در جهت رفع مشکلات مثل اضطراب و نگرانى... و ایجاد فضاى مناسب براى زندگى مطلوب در پرتوى آرامش روحى و روانى به کمک و یارى انسان شتافته جاده را برایش هموار مى سازد، دست انسان را مى گیرد و هدایتش مى نماید. آیات فراوانى که انسان را به جد و جهد براى رفع نیازها و مبارزه با مشکلات و نارسائى ها، صبر و استقامت در برابر فشارهاى گوناگون روحى و جسمى، فردى و اجتماعى، و توکل و تدبر، حلیم و بردبارى، تقوا، نماز و نیایش و مطالعه تاریخ زندگى انسان هاى بزرگ... دعوت مى نماید، اصول و آموزه هایى که آن گونه که قرآن و ائمه مى فرمایند: اگر در قلمرو حیات انسان پیاده شود یقیناً خیلى از مشکلات و نارسایى ها، حل و فصل خواهد شد و آرامش و امنیت روحى و روانى به وجود خواهد آمد.

شهید مطهری: «زندگى بشر خواه ناخواه در کنار خوشى ها و شیرینى ها، رنج ها و شکست ها از دست دادن ها و ناکامى ها دارد، پاره اى از حوادث جهان مانند پیرى و مرگ، قابل پیشگیرى و برطرف ساختن نیست و این ها امورى است که انسان را رنج مى دهد. ایمان در انسان نیروى مقاومت مى آفریند و با تفسیر تلخى ها، آن ها را شیرین مى گرداند و امور چون چنگال وحشتناک مرگ را به وسیله اى براى بازگشت به سوى خدا و برخوردارى از نعمت هاى ابدى خداوند، مبدل مى سازد و بدین ترتیب نه تنها آن را تحمل پذیر بلکه به پدیده شیرین بدل مى سازد.»

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۳ساعت 8:9  توسط وحيد  | 

یاد خدا

زمانی که تند باد، عرصه زندگی را بر تو تنگ می کند

زمانی که حوادث شوم تار و پود هستی را از هم می گسلد

زمانی که مهر خاموشی لبانت را قفل می کند

زمانی که گل های زیبا، در کویر قلبت می پژمرد

تنها به ذکر خدا دلبند، که او امید امیدواریهاست

خدایا

به ما توفیق تلاش مقابل شكست، صبر در نومیدی، فداكاری در سكوت را روزی كن و همواره با ما باش و تنهایمان مگذار.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳ساعت 16:34  توسط وحيد  | 

روزها و ماه های زیادی قرار است باشد

سلام. اولین پست سال 93 رو به داستانی کوتاه اختصاص میدم تا به " روزها و ماه های زیادی قرار است باشد" بیشتر فکر کنیم تا بتونیم بیشترین استفاده را از لحظات پیش رو ببریم.

او به بیماری سرطان دچار شده بود. یک روز به من گفت:

بزرگترین نعمتی که خداوند به من داده سرطان است. بخاطر اینکه، من می دونم یک سال دیگه می میرم. و می دونم که فراوانی در عمرم وجود ندارد. من ۶۰ سال را پیش رو ندارم. من ۳۰ سال را پیش رو ندارم. من یک سال دارم و این یک سال را روز به روز دقیقه دقیقه ثانیه ثانیه لذت می برم و کیف می کنم و هر شب که می خوابم و صبح بلند می شم خیلی خوشحال هستم.

به من گفت: برات متاسفم. می دونی چرا. تو یک روز با سکته می میری، وقتی که منتظرش نیستی و هرگز نمی فهمی که چقدر زندگی لذت بخشه. تو حتی یک روز هم زندگی نکردی، من یک سال زندگی کردم.

این فراوانی ست که ما را امیدوار می کند و شاید گاهی ما را بی انگیزه می کند. دیگر برای ما روزها خیلی مهم نیست. ماهها مهم نیست چون هست. روزها و ماه های زیادی قرار است باشد. 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 11:27  توسط وحيد  | 

مطالب قدیمی‌تر